Doporučovaný od 1 900,00 Kč
V nákupním seznamu od
Vytvořte nový nákupní seznam

Indiáni Guaraní: průkopníci yerby maté

2023-10-03
Indiáni Guaraní: průkopníci yerby maté

Indiáni Guarani - nebýt jich, možná bychom nikdy neochutnali báječnou yerbu maté. V dnešním příspěvku se podíváme na fascinující historii a kulturu jihoamerických indiánů, kteří byli průkopníky v pěstování a konzumaci yerby maté. Jak žili, jak se stalo, že objevili cesmínu paraguayskou, a jaký význam měl tento nápoj v jejich kultuře? Zveme vás k dnešnímu čtení!

V dávné Jižní Americe

Když Kryštof Kolumbus koncem 15. století dorazil do Jižní Ameriky, setkal se s domorodci, kteří, jak se ukázalo, vybudovali vysoce funkční a vyspělé civilizace. Největší z nich byly kultury Mayů, Aztéků a Inků, které jsou nám dodnes dobře známé. V době svého rozkvětu vybudovaly velká města, mohutné chrámy a paláce, rozvinuly zemědělství a dokonce vytvořily vlastní písmo a kalendář. Dnes po nich zbyly jen vzpomínky a ruiny velkolepých staveb, které se staly pouhou turistickou atrakcí. Vedle největších a nejznámějších kultur existovaly i menší, poněkud méně rozvinuté indiánské kmeny, včetně Guaraníů - prvních objevitelů yerby maté.

Guaraní - "bojovníci" Jižní Ameriky

Domorodí indiáni z paraguaysko-argentinsko-brazilského pohraničí přišli do oblasti kolem roku 200 př. n. l. z centrální Amazonie. Toto společenství se původně skládalo ze dvou indiánských kmenů Tupi-Guarani. Podle legendy stáli v čele kmene dva bratři, Tupi a Guaraní. Žili v harmonii, dokud se jejich ženy nepohádaly kvůli barevnému papouškovi. Mladší z bratrů, Guaraní, se rozhodl kmen opustit a přestěhoval se se svou početnou rodinou do země La Plata. Guaraní v indiánském jazyce znamená "bojovník", ačkoli prameny uvádějí, že se tento výraz začal pro domorodce používat až v období konkvisty. Zpočátku mezi Evropany kolovaly historky o jejich barbarství a krvelačnosti. Ve skutečnosti byli jihoameričtí indiáni ke kolonizátorům spíše přátelští. Spolupráce se Španěly pramenila z pragmatismu. Mít tak silného spojence jim dávalo vítěznou pozici v soutěži s konkurenčními kmeny. Před příchodem dobyvatelů žili Guaraníové v malých vesnicích obklopených palisádami. Tyto shluky obvykle nepřesahovaly 500 obyvatel. Hospodářství bylo založeno na lovu, rybolovu a zemědělství. Jejich životní styl by se dal označit za polokočovný. Jakmile byla půda v oblasti osídlení vyčerpána, vydávali se hledat nová sídla. Základem stravy byl maniok a kukuřice. Lovená zvěř a ryby byly vzácností.

Indiáni Guaraní: průkopníci yerby maté

Yerba maté - dar indiánů Guaraní celému světu

Guaraní maximálně využívali toho, co jim příroda dala. Lovili zvěř, která žila volně v tropickém pralese, lovili ryby v okolních řekách a sbírali rostliny, které rostly v blízkosti jejich domovů. Při jedné příležitosti objevili rostlinu, která, jak se ukázalo, měla mimořádné vlastnosti. Jednalo se o cesmínu, po které indiáni necítili únavu ani hlad, zlepšila se jim nálada a zbystřily smysly. Ze sušených listů této rostliny začali připravovat nálev - yerbu maté -, který pili při obřadech a před lovem. Guaraní byli velmi nábožní a bohabojní a jejich mytologie byla velmi rozšířená. Věřili v magickou sílu přírody a v to, že svět kolem nich obývají nadpřirozené bytosti. Tuto víru obohatily tradice spojené s yerbou maté, která se stala nedílnou součástí a jedním z nejdůležitějších prvků jejich kultury. Pití tohoto nápoje prováděli s úctou k přírodě a duchu, věřili, že je to dar od bohů. O okultismu yerby maté vzniklo mnoho legend, které se předávány z generace na generaci a zachovaly se dodnes.

Yarii a Yara - strážci yerby maté

Indiáni kmene Guaraní vedli kočovný způsob života. Neuměli pěstovat plodiny, a tak si vystačili s tím, co našli v okolní džungli. Bohužel jim po nějaké době došla zvěř a planě rostoucí rostliny, a tak každých několik let brali všechen svůj majetek s sebou a stěhovali se na nová místa, která opět poskytovala obživu celému kmenu. Tento způsob života byl poměrně namáhavý, zejména pro nejstarší členy kmene. Podle legendy během jedné z těchto cest došly jednomu starému indiánovi jménem Yarii síly a rozhodl se zůstat, protože nechtěl být kmeni na obtíž. Tím se odsoudil k osamělosti a chudobě. Jeho dcera Yara zůstala s ním. I když chtěla putovat se svou rodinou a přáteli, milovala svého otce natolik, že ho nemohla nechat samotného. Žít o samotě a s obtížným přístupem k jídlu bylo pro ně velmi těžké. Jednoho dne k jejich chýši dorazil návštěvník - šaman s nepřirozeně modrýma očima. Navzdory své těžké situaci Yarii a Yara šamana pohostili, jak nejlépe mohli, a on jim jako poděkování dal rostlinu. Ukázalo se, že cizinec byl bůh Pa'i Shume a rostlina, kterou jim dal, byla Caa' Mate neboli yerba maté. Pa'i Shume indiánům vysvětlil, jak o rostlinu pečovat a jak ji používat. Měla jim zajistit prosperitu, aby už nikdy nezažili hlad a nemuseli se znovu stěhovat na nové místo. Yerba maté byla nejen darem od boha, ale stala se také symbolem pohostinnosti a indiáni Yarii a Yara se stali jejími strážci.

Yerba maté - dar bohyň měsíce a oblaků

Podle jiné legendy byla yerba maté darem od dvou bohyň: oblaků a měsíce. Měsíční bohyně Yarí a bohyně oblaků Arai obdivovaly shora to, co Tupá vytvořila na zemi. Chtěly poznat krásu amazonské džungle zblízka, a proto se rozhodly sestoupit na zem v podobě malých dívek. Při putování na ně zaútočil obrovský jaguár. Zděšeně zavřely oči. Když je otevřely, ukázalo se, že je zachránil mladý indián, který žil v nedalekém kmeni. Zachráněné bohyně, které jim chtěly poděkovat za záchranu života, uspaly celou vesnici a během této doby zasadily kouzelná semínka. Když se indiáni probudili, ze semínek vyrostla rostlina - yerba maté - s mnoha zázračnými vlastnostmi, kterou od té doby považují za dar bohů.

Kolonizace jihoamerických indiánů a seznámení celého světa s yerbou maté

Když se vrátíme ke skutečným událostem, příchodem Kolumba do Ameriky se vše změnilo. Příchod Španělů znamenal obrovskou revoluci. Rychle převzali od domorodců mateistické zvyky. Pro indiány kmene Guarani však pití yerby maté nebylo jen otázkou zásobování těla tekutinami, ale také symbolickým spojením s přírodou a duchy předků. Zejména jezuité sehráli neocenitelnou roli při poznávání indiánské kultury a popularizaci tohoto nápoje. Spravovali takzvané reducciones neboli zvláštní misionářské osady, které obývali společně s indiány a přijímali je do křesťanského života. Do jisté míry vnucovali domorodcům zvyky a víru přinesené z Evropy, ale činili tak šetrným způsobem a spíše je povzbuzovali ke spolupráci a rozvoji, než aby jim násilím vnucovali změny. Mnichům se podařilo zavést zemědělské techniky, které umožnily založit první plantáže cesmíny. Díky tomu začaly produkovat značný přebytek kdysi tak vzácné sušiny. To se stalo klíčem k nadregionální oblibě nápoje. Surovina, která se plavila na lodích do vzdálených regionů, se dostávala ke stále větším skupinám lidí. Mateismus se rozšířil po celé kolonii a rychle se zapsal do historie jako nedílná součást místní tradice a kultury.

Indiáni Guaraní - strážci tradice yerby maté

Indiánské dědictví je stále živé. Navzdory vlivu moderního světa si indiáni Guaraní stále uchovávají své tradice a snaží se chránit svou kulturu. Kdo by si pomyslel, že tajemný nápoj pocházející z neprobádaných tropů Jižní Ameriky bude v budoucnu tak snadno dostupný prakticky po celém světě? Globalizace nám usnadnila život. Važme si toho a zároveň nezapomínejme na kulturní bohatství dob minulých. Nezapomínejme, že yerba maté není jen lahodný nápoj, ale také soubor tradic a kultury předávaných po stovky let. Vzpomeňme na průkopníky, jako byli legendární indiáni Guaraní!

Doporučujeme

Guarani Elaborada Con Palo Tradicional 0,5kg

Guarani Elaborada Con Palo Tradicional 0,5kg

130,00 Kč hrubý/1ks(260,00 Kč / kg hrubý)
Guarani Energia con Guarana 0,5kg

Guarani Energia con Guarana 0,5kg

150,00 Kč hrubý/1ks(300,00 Kč / kg hrubý)
Guarani Silueta 0,5kg

Guarani Silueta 0,5kg

150,00 Kč hrubý/1ks(300,00 Kč / kg hrubý)
Guarani Menta Limon 0,5kg

Guarani Menta Limon 0,5kg

150,00 Kč hrubý/1ks(300,00 Kč / kg hrubý)
pixel