Doporučovaný od 1 900,00 Kč
V nákupním seznamu od
Vytvořte nový nákupní seznam

Je yerba maté karcinogenní? My drbům nevěříme!

2023-08-15
Je yerba maté karcinogenní? My drbům nevěříme!

Každou chvíli se na internetu rozpoutá bouře příspěvků o údajných karcinogenních účincích yerby maté. Titulky článků vyskakujících z obrazovek našich monitorů nás děsí a my na ně s hrůzou klikáme a čteme nová a nová zjištění. Máme se čeho bát? Je yerba maté skutečně zdraví škodlivá?

Je yerba maté karcinogenní? Fakta a mýty

Yerba maté obsahuje velkou dávku kofeinu, proto si ji někteří lidé vybírají jako alternativu místo kávy. Kromě kofeinu obsahuje také množství vitaminů, minerálů a dalších organických látek, které mají pozitivní vliv na fungování celého organismu. Podrobněji jsme se vlastnostmi yerby maté zabývali v tomto příspěvku na našem blogu. Stejně jako káva nebo čaj má také yerba maté své obdivovatele i odpůrce. Pro mnohé je však cesmína paraguayská stále záhadou, a z toho pramenící obavy. S postupným studiem rostliny objevené indiány kmene Guarani se začaly objevovat úvahy o škodlivosti yerby maté. Na základě analýzy vědeckých publikací a informací nalezených v různých zdrojích popisujících téma yerby maté a rakoviny jsme dospěli k závěru, že za údajnou karcinogenitou rostliny cesmíny stojí dva faktory: horká voda používaná k spařování směsi a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAH) , tj. škodlivé látky, které vznikají nedokonalým spalováním organických látek nacházejících se mimo jiné v tepelně upravených potravinářských výrobcích.

První výzkumy a publikace

První závažné zprávy o tom, že yerba může být karcinogenní, se objevily již před 30 lety. Jedním z prvních badatelů na toto téma byl Eduardo De Stefani, který se svým týmem provedl v letech 1990-2004 desítky studií o souvislosti mezi yerbou maté a rakovinou, jichž se zúčastnilo více než 13 000 pacientů. Jedna z nejznámějších studií byla provedena v roce 1996 na skupině asi 1 000 dospělých Uruguayců, která zjistila, že konzumenti yerby maté mají až o 60 % vyšší riziko vzniku rakoviny. V roce 1991 byla Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci (WHO) vydána monografie o souvislosti kávy, čaje a yerby maté s rakovinou. Publikace pojednává o faktorech, které se podílejí na vzniku rakoviny jícnu, a o dosud provedených výzkumech.

Yerba maté v podezdření. Je skutečně rakovinotvorná?

Jak výzkumníci informovali, v tisku se začaly objevovat děsivé články. Velký rozruch vyvolal článek uveřejněný v roce 2009 v Los Angeles Times - "Yerba mate: Sip, don't gulp". Na základě tohoto textu se začaly objevovat další úvahy o tom, zda je yerba maté škodlivá. Každý z těchto textů zmiňoval dva dříve uvedené faktory údajné karcinogenity yerby, ale opomíjel velmi důležité skutečnosti. Za prvé, přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU, PAH) v ní není tak jednoznačná. Ano, v yerbě se vyskytují, protože to souvisí se způsobem její výroby. Listy a větvičky cesmíny paraguayské se tepelně upravují sušením ohněm a kouřem. Takto vyrobená yerba musí z podstaty věci obsahovat složky pocházející z kouře. Bylo zjištěno, že koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně zpracované cesmíně se pohybuje kolem 30 mikrogramů na kilogram. Je to hodně, nebo málo? Bez kontextu se to těžko posuzuje a bohužel právě tento "holý" údaj je často uváděn v článcích poukazujících na škodlivost yerby maté. Jak se ukazuje, podobné množství, 30 μg/kg PAH, se nachází v kakau, uzené maso obsahuje asi 50 μg/kg PAH, zatímco grilované maso až 320 μg/kg PAH! Závěr je jednoduchý - škodlivé látky jsou v yerbě maté přítomny stejně jako v mnoha jiných potravinách, ale jejich množství neohrožuje naše zdraví. V opačném případě by byly výrobky staženy z oběhu institucemi, které na to velmi pečlivě dohlížejí. Za druhé, horká voda, kterou se nálev zalévá, může zvýšit riziko onemocnění, ale mluvíme o opravdu vysokých teplotách. Horký nápoj způsobuje podráždění jícnu a naopak jakékoliv popáleniny nebo mikropoškození mohou zvýšit riziko onemocnění. Na tomto místě bychom rádi připomněli, že yerba se nalévá zchlazenou vodou, nikoliv vroucí, na což se v článcích očerňujících indiánský nápoj Guarani také často zapomíná.

Odvolání podezření - Yerba maté nakonec není karcinogenní

V roce 2016 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) vyvrátila závěry, ke kterým dospěla v monografii vydané před 25 lety. Znovu přezkoumala provedené studie a dospěla k závěru, že neexistují žádné důkazy o karcinogenitě yerby maté jako takové. Výše zmíněné polycyklické aromatické uhlovodíky jsou v maté skutečně přítomny, ale jejich obsah je téměř stopový, srovnatelný s množstvím, které se nachází v potravinách, jež denně konzumujeme. Kromě toho se mnohem více PAU nachází v kávě nebo grilovaném mase. Na druhou stranu pití horké yerby maté může přispět ke vzniku rakoviny stejně jako pití jakéhokoli jiného nápoje při vysokých teplotách (nad 65 °C), dokonce i samotné vody. Navíc se po přezkoumání studie provedené před více než 25 lety zjistilo, že pro studii byla vybrána špatná studijní skupina. Mnoho ze zkoumaných osob bylo kompulzivními kuřáky a mělo ve zvyku kouřit cigarety a zároveň pít yerbu maté. Jak se ukázalo, cévy rozšířené pod vlivem tepla lépe absorbují látky - nejen ty dobré, ale i škodlivé, včetně karcinogenních, jako je tabákový kouř. Proto vznikl mylný názor, že pití yerby maté přispívá ke vzniku rakoviny.

Nejnovější zprávy o karcinogenitě yerby maté

Poslední rozruch kolem údajné karcinogenity yerby maté vyvolal článek v britském deníku The Sun. Článek s příšerným titulkem, který přirovnává pití yerby ke kouření 100 kusů cigaret odkazoval na vědecké publikace, které všechny opakují prakticky stejnou tezi : yerba maté může nepřímo přispívat k riziku vzniku rakoviny díky obsahu PAU a pití nápoje při vysokých teplotách. Článek z velké části vůbec neodkazoval na nejnovější studie. Uváděl publikace z let 2008 a 2019, které popisovaly účinky pití nápojů při vysokých teplotách - obecně, a to nejen yerby maté. Samotný název článku odkazuje na publikaci z roku 2012, kde byl vypočítán přesný obsah PAH v jedné porci tohoto nápoje a porovnán s celkovým obsahem PAH v pěti krabičkách cigaret. Dodává však, že je třeba být opatrný při srovnávání pití yerby maté s kouřením cigaret, protože látky, které poskytují, se do těla vstřebávají dvěma různými způsoby - žaludkem a plícemi, což je podstatný rozdíl. Zmíněny jsou také nedávné studie, i když konkrétní zprávy nejsou uvedeny. Pravděpodobně se jedná o text, který koncem ledna loňského roku zveřejnil britský vědecký časopis Polycyclic Aromatic Compounds a který se opět zaměřuje na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v nálevu z listů Ilex paraguariensis.

Řada článků o údajné škodlivosti yerby maté

"Vypít jednu dávku yerby maté je stejně nebezpečné jako vykouřit 100 cigaret!" - takové věty v titulcích na nás čas od času vyskakují z internetových stránek o zdraví. Chytlavé, lákající ke kliknutí a přečtení a především působící na emoce čtenářů. Takto vznikají zbytečné zmatky a fámy. Můžeme zcela vyvrátit tvrzení, že yerba maté může přispívat ke vzniku rakoviny, a je tedy karcinogenní? Ne. Nejsme vědci ani odborníci na zdraví, takže nemůžeme argumentovat vědeckými studiemi. Domníváme se však, že věta citovaná na začátku tohoto odstavce je značně přehnaná a staví do zcela špatného světla nápoj, který vůbec není škodlivější než běžný čaj nebo káva. Ve skutečnosti yerba obsahuje mnohem více zdraví prospěšných složek a má více zdraví prospěšných vlastností. A co víc, studie (zatím provedené in vitro a na myších a potkanech) dokazují, že yerba maté kromě řady dalších pozitivních účinků dokáže dokonce zabránit tvorbě rakovinných buněk!

Alternativa pro ty, kteří mají stále pochybnosti

Přestože se snažíme vysvětlit, že yerba maté není vůbec zdraví škodlivá, nemůžeme změnit titulky článků, které již byly zveřejněny na internetu. Chápeme, že někteří lidé mohou mít stále obavy. Pokud se tedy obáváte, že yerba maté sušená tradiční metodou za použití ohně a kouře může obsahovat škodlivé látky, existuje řešení: zelená yerba maté! Jedná se o brazilskou odrůdu, která se vyrábí sušením listů cesmíny paraguayské pomocí horkého vzduchu. Při výrobě se navíc vynechává fáze zrání, takže sušené listy si zachovávají svou svěží zelenou barvu. Nejlepším příkladem zeleného maté je brazilská značka Verde Mate Green, kterou v našem obchodě najdete v přibližně 50 jedinečných chuťových variantách. Pokud chcete stoprocentně pečovat o své zdraví, aniž byste se vzdali úžasných účinků a chuti cesmínového nálevu, doporučujeme vám vyzkoušet Verde Mate!

Doporučujeme

CBSe Energia Guarana 0.5kg

CBSe Energia Guarana 0.5kg

120,00 Kč hrubý/1ks(240,00 Kč / kg hrubý)
Yerba Verde Mate Green Energia 0,5kg

Yerba Verde Mate Green Energia 0,5kg

170,00 Kč hrubý/1ks(340,00 Kč / kg hrubý)
Yaguar Energia Guarana 50g

Yaguar Energia Guarana 50g

45,00 Kč hrubý/1ks(900,00 Kč / kg hrubý)
pixel