Doporučovaný od 1 900,00 Kč
V nákupním seznamu od
Vytvořte nový nákupní seznam

Pachamama - koho uctívají v Jižní Americe?

2023-08-22
Pachamama - koho uctívají v Jižní Americe?

Pokud se zajímáte o jihoamerickou kulturu, určitě jste už nejednou slyšeli jméno: Pachamama. Co to je a co symbolizuje? Její kult vznikl před tisíci lety a trvá dodnes. Stovky lidí věří, že je zodpovědná za řád světa. Dnes vám o ní povíme více. Vydejte se s námi na fascinující cestu za andskou kulturou a duchovní blízkostí k Matce Zemi!

Kdo je Pachamama?

Co je to Pachamama? Je to prastará bohyně, kterou před stovkami let, v předkolumbovských dobách, uctívali obyvatelé horských oblastí Jižní Ameriky. Je jedním z nejdůležitějších božstev andské mytologie. Kult Pachamamy přežívá v mnoha komunitách dodnes. Její jméno se jednoduše překládá jako "Matka Země", "Matka světa" nebo "Matka příroda". Skládá se ze dvou slov z kečujštiny a ajmarštiny, Pacha a Mama, která postupně znamenají "čas, časoprostor, země, místo, lidský život, život všeho stvoření" a "paní, vážená žena, matka, počátek, velikost". Není to jen postava, ale také určitá filozofie, pocit spojený s úctou, péčí a vděčností vůči přírodě, která nás obklopuje. Pachamamu uctívali Inkové a příslušníci indiánských kmenů žijících v oblasti And. Byla jedním z nejdůležitějších božstev v jejich zemi. Věřilo se, že je zdrojem země a vody, stejně jako Slunce a Měsíce, a především byla považována za nezávislou entitu podmiňující život na zemi. Dodnes se věří, že Pachamama dala život bohyni Měsíce a bohu Slunce. Měla moc ovládat všechny aspekty přírody: zemi, vodu, oheň a vzduch. Byla a dodnes je uznávána jako bohyně plodnosti a úrody - vznášely se k ní modlitby za bohatou úrodu a příznivé počasí. Kult Pachamamy byl neoddělitelně spjat se zemědělstvím. Byly jí přinášeny oběti ve víře, že jí prokáží svou laskavost a zajistí plodnost v nadcházejícím roce. Pro získání její přízně se prováděly zvláštní rituály, při nichž se obětovaly sklizené plodiny a chovaná zvířata, pálilo se kadidlo a pily se nálevy z guayusy a yerby maté. Nejintenzivněji se k ní modlili v době sklizně a setí. Bohyně-žena však měla dvě tváře. Neprojevovala jen svou štědrost. Pachamama byla považována za zodpovědnou za zemětřesení a další nepříznivé klimatické fenomény. Všechny přírodní katastrofy byly vysvětlovány hněvem božstva za to, že člověk nadměrně využívá zemi. V Jižní Americe je Pachamama uctívána dodnes, i když její kult dnes vypadá trochu jinak než před stovkami let.

Pachamama - symbol země a přírody

Po staletí se lidé snažili vyjádřit svou víru a myšlenky hmatatelnějším, fyzickým způsobem. V případě bohyně Pachamamy tomu není jinak. V umění je zobrazována jako dospělá, krásná žena, často těhotná, nesoucí listy koky nebo jiné plodiny. Jindy je zobrazována jako stařena - matka a ochránkyně celého světa, někdy je také znázorňována v podobě dračice. Před stovkami let se věřilo, že Pachamama je k lidem laskavá a starostlivá. Dodnes je velmi důležitou postavou v kultuře jihoamerických zemí - od Bolívie přes Ekvádor a Peru až po Argentinu. V důsledku pokřesťanštění indiánských kmenů prováděného během kolonizace se místní víra domorodců smísila s křesťanstvím. Domorodé obyvatelstvo se zdráhalo přijmout novou víru, a tak se v mnoha případech objevily vzájemně si odporující postavy a úkazy. Vznikl tak určitý synkretismus, kult Pachamamy se spojil s postavou Panny Marie a právě s touto postavou dodnes mnoho lidí inckou bohyni ztotožňuje. Sochy a obrazy zobrazující Pachamamu lze nalézt po celé Jižní Americe - jsou nejen výrazem staleté domorodé tradice a kultury, ale také poutavou turistickou atrakcí. Vzhledem k významné roli Pachamamy v jihoamerické kultuře byla právě její postava vybrána jako patronka guayusy, která je k dostání v našem obchodě. Srdečně vás zveme k vyzkoušení výrobků značky Guayusa Pachamama!

Pachamama - patronka boje proti klimatické krizi

Jak jsme již zmínili, postava Pachamamy hraje v kultuře původních obyvatel Jižní Ameriky stále důležitou roli. Lidem na Západě se může zdát, že "Matka Země" je pouhou metaforou. Podle známého ekvádorského politika Alberta Acosty však mezi domorodými obyvateli panuje přesvědčení, že má zcela reálný rozměr a je entitou přítomnou ve všem kolem nás. V době prohlubující se klimatické krize a dravé ekonomiky řízené korporátními molochy je právě místně známá Pachamama stavěna do opozice. Vždyť kdo jiný než ona, symbol oddanosti tradici a zároveň živel, který dává život, ale dokáže k němu být i nemilosrdný, se pro tuto roli hodí lépe? S rozvojem environmentálního povědomí a potřebou udržitelného rozvoje získala Pachamama na významu i mimo území And. Ne nadarmo se její postava stala symbolem ochrany životního prostředí, ekologie a podpory udržitelného rozvoje. V dnešním světě, kde změna klimatu, zhoršování životního prostředí a ztráta biologické rozmanitosti představují hlavní výzvy, je vhodné se odvolávat na hodnoty, které představuje. Incká bohyně symbolizuje úzké pouto mezi člověkem a přírodou. Její uctívání nám připomíná nutnost respektovat naši planetu a pečovat o ni. Propaguje myšlenku, že všichni jsme součástí většího ekosystému, který závisí na naší péči a respektu.

Pachamama - patronka ekologické Ilex guayusy!

Existuje důvod, proč na našem blogu zmiňujeme Pachamamu. V našem obchodě s yerbou maté a dalšími zdraví prospěšnými nálevy si můžete koupit online ekvádorskou guayusu od stejnojmenné značky. Ilex guayusa je poddruh cesmíny, který je příbuzný s yerbou. Díky svým vlastnostem a kvalitám je často označována jako "sestra yerby maté". Rostlina se vyskytuje v rovníkových pralesích, je bohatá na kofein, a proto má stejně jako yerba maté povzbuzující účinky. Může být také zajímavou alternativou kávy. Tradice konzumace nálevů na bázi guayusy je známá již z předkolumbovských dob. Domorodí obyvatelé Ekvádoru ji pili při obřadu zvaném "guayusada", který byl obvykle spojen s významnými a nezřídka magickými událostmi kmene. Název "Pachamama" odkazuje právě na duchovní aspekty spojené s pitím tohoto výjimečného nápoje a také na symboliku spojenou s ekologií - ostatně všechny výrobky značky Guayusa Pachamama jsou certifikované jako ekologické. Pokud jste je ještě neochutnali, doporučujeme to napravit!

Doporučujeme

Guayusa Pachamama 100 g - organický produkt

Guayusa Pachamama 100 g - organický produkt

190,00 Kč hrubý/1ks(1 900,00 Kč / kg hrubý)
pixel