Doporučovaný od 1 900,00 Kč
V nákupním seznamu od
Vytvořte nový nákupní seznam

Organické produkty

( Množství produktů: 56 )

Organické produkty. Energie přímo z přírody

Každý rok se naše spotřebitelské povědomí zvyšuje. Věnujeme větší pozornost tomu, co si vybíráme, etiketám výrobků, jejich původu a složení. Chceme jíst výrobky, které jsou zdravé a co nejkvalitnější. Roste móda biopotravin, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství obecně. Ale není to jen krátkodobý trend - je to nutnost, v zájmu naší planety, kterou stále více využíváme. I my se držíme zásad ekofilosofie a v souladu s ní vám, našim zákazníkům, nabízíme široký sortiment zdravých, certifikovaných bioproduktů bez umělých přísad.

Organické nebo jaké výrobky?

Produkty s označením "bio" jsou mnohem kvalitnější než konvenční produkty. Umístění na vyšších regálech s sebou nese o něco vyšší cenu, ale vyplatí se zaplatit více za něco, co je dobré nejen pro člověka, ale i pro životní prostředí jako takové. Bioprodukty mají stejné vlastnosti jako konvenční produkty. Pochází z ekologického pěstování, což nemá vliv na chuťové a aromatické vlastnosti ani na jejich účinky, ale přináší to s sebou mnoho dalších výhod, kvůli kterým je vhodné volit právě ekologické potraviny. Začněme však nejprve vysvětlením, jaké produkty jsou považovány za ekologické a jak jsou označovány.

Výhody ekologických produktů

Na rozdíl od velkovýroby se ekologické farmy zaměřují spíše na produkt než na maximalizaci zisku. To se promítá do vysoké kvality produktů, které vyrábějí. Vysoká kvalita, která je součástí ekologických produktů, není jejich jedinou výhodou. Potraviny z ekologického zemědělství jsou zdravější. Rostliny se obvykle pěstují na úrodnější půdě bohaté na cenné minerály, což se projevuje vyšší koncentrací vitamínů a živin. Bioprodukty, ačkoli mají stejné vlastnosti jako konvenční produkty, obsahují více vitamínů a minerálních látek. Na ekologických farmách, kde se pěstuje yerba maté, čaj, káva, jedlé květy a další produkty, se nepoužívají žádné škodlivé pesticidy ani chemické postřiky. Rostliny dozrávají samy, téměř bez zásahu člověka a to jen podle svého vlastního vegetačního cyklu. To má vliv nejen na jejich vývoj, ale i na celý ekosystém - ekologickou plantáž - neohrožující ostatní rostlinné druhy a živočichy žijící v okolí. Vzrostlé rostliny se sklízejí ručně. Nepoužívá se těžká technika, která by zasahovala do životního prostředí tím, že by ho ničila. Při další produkci se používají tradiční metody namísto vyspělých technologií, které často vytvářejí škodlivý odpad. Péče o přírodní prostředí je nejdůležitějším aspektem ekologické produkce, ale má i širší důsledky. Výrobci ekologických produktů jsou obvykle malé, místní farmy s vysokou pracovní a výrobní etikou. Mají silný závazek nejen vůči životnímu prostředí ve svém okolí, ale také vůči místním komunitám.

Logo - záruka kvality

Organic certificate logo

V Evropské unii jsou ekologické produkty označeny "eurolistem" - bílým listem tvořeným hvězdami odvozenými od vlajky Evropské unie na zeleném pozadí. Logo znamená, že výrobek, na kterém je uvedeno, byl certifikován jako ekologický, což znamená, že nejméně 95 % jeho složek pochází z ekologického pěstování. Každá fáze výroby ve společnosti usilující o certifikaci podléhá přísným normám a kontrolám. V našem obchodě nabízíme organické yerby maté, které někdy mají i další certifikace, jež svědčí o jejich vysoké kvalitě, etické produkci a ohleduplnosti k přírodnímu prostředí. Často se setkáte s certifikací Rainforest Certified Alliance s výraznou zelenou žábou v logu - vydává ji mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá ochranou životního prostředí, péčí o trvalé blaho pracovníků a místní komunity. Organická yerba je také často certifikována jako Fair for Life, což zaručuje dodržování standardů Fair Trade - týká se to aspektů obchodu a výroby.

Zvolte přírodu!

Vynakládáme veškeré úsilí, aby všechny produkty dostupné v našem obchodě byly tak kvalitní, jak je to jen možné, ať už se jedná o konvenční nebo ekologicky vypěstované produkty. Ekologické produkty však doporučujeme zejména tehdy, pokud chcete udržet zdraví sebe i svých blízkých. V našem obchodě najdete spoustu bioproduktů, které jsou označeny logem zeleného listu: yerba maté, jedlé květy, koření a mnoho, mnoho dalších. To vše nejen pro ty, kteří hledají kvalitní výrobky, ale především pro ty, kteří k tomu, co nakupují, přistupují uvědoměle. Ekologie, to není jen móda, ale určitá filozofie a boj za blaho naší planety!

 

pixel